5 Perkara Tentang Polisi Takaful Anda Tidak Tahu

Apakah perkara penting yang anda perlu tahu sebelum dan sebaik saja memiliki polisi takaful?

 

Saya rumuskan 5 perkara penting yang ramai mungkin tidak tahu. Bacaan penting (A Must Read) bagi mereka yang bercadang atau sudah memiliki polisi takaful.

 

1.
Baru sahaja memohon

Perlindungan untuk kematian akibat kemalangan terus berkuatkuasa sebaik bayaran pertama diterima dan resit rasmi dikeluarkan.

2.
Selepas polisi takaful diluluskan

Terdapat “Tempoh Menunggu” sebelum perlindungan untuk diri dan keluarga anda bermula. Dalam tempoh ini, anda tidak dapat membuat sebarang tuntutan bagi risiko penyakit-penyakit yang ingin anda lindungi.

Tanyakan pada saya tentang jumlah hari sebenar atau Tempoh Menunggu polisi anda.

Bagi polisi kanak-kanak (juvenil plan) biasanya terdapat peratus manfaat untuk pampasan kematian yang berlaku sebelum mencapai umur 5 tahun atau umur tertentu (sila rujuk polisi).

3.
Selepas polisi diterima

Anda mempunyai tempoh untuk melihat kembali dikenali sebagai “Free Look Period” samada polisi takaful ini sesuai untuk diri anda dan keluarga.

Jika tidak sesuai anda boleh batalkan polisi ini dan perolehi kembali wang anda. Pastikan dengan saya jumlah sebenar hari untuk “Free Look Period” polisi anda. Pastikan juga samada anda akan dibayar penuh atau hanya sebahagian sekiranya membatalkan polisi.

4.
Selepas perlindungan aktif (tempoh menunggu tamat)

Anda layak membuat tuntutan dan syarikat takaful perlu membayar tuntutan sebagaimana yang dinyatakan dalam polisi.Bagi polisi yang masih baru atau penyakit spesifik yang mengambil masa yang lama untuk berlaku pihak insurans juga berhak membuat siasatan teperinci sebelum meluluskan tuntutan atau surat jaminan (juga dikenali sebagai Guarantee Letter).

5.
Polisi tidak aktif (lapsed)

Polisi anda boleh menjadi tidak aktif sekiranya anda tidak mencarum untuk polisi takaful anda (maksudnya anda tidak membayar “premium” bulanan).

Ia juga boleh berlaku jika syarikat insurance atau takaful anda membatalkan polisi anda.

Apabila polisi menjadi tidak aktif atau lapsed, anda tidak layak membuat sebarang tuntutan dan permohonan penguatkuasaan semula tertakluk kepada budi bicara pihak syarikat dan keadaan kesihatan anda atau mereka yang ingin anda lindungi.

Pastikan dengan saya nanti apa yang akan menyebabkan polisi anda menjadi lapsed.


 

(Ruangan ini telah dikunjungi sebanyak 1,209 kali)