Bolehkah Waris Saya Terima Wang Pampasan Insurans Konvensional?

Berkenaan wang pampasan insurans konvensional,
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dalam Muzakarah ke 94 memutuskan:

1.
Insurans konvensional tidak patuh shariah.

Insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh shariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.

2.
Oleh itu pampasan juga tidak patuh shariah.

Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh shariah.

3.
Bagaimana pembahagian pampasan?

Premium saja diwarisi.

Pembahagian kepada waris terhad kepada jumlah bayaran untuk polisi tersebut sahaja (bayaran pokok atau premium sahaja).

Lebihan wajib dilupuskan.

Selebihnya tidak boleh diwariskan dan wajib dilupuskan samada melalui Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin.

Jika isteri atau anak-anak waris dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan.


Rujukan

 

(Ruangan ini telah dikunjungi sebanyak 761 kali)