Insurance & takaful berbeza?

Artikel Pilihan Saya Untuk Anda:

Insurance & takaful berbeza?

Dimanakah persamaan dan perbezaan antara insurance dan takaful? Atau kedua-duanya berbeza nama sahaja? Rumusan ringkas dan padat sesuai untk anda.

Klik “Tanya Saya” jika anda perlukan bantuan saya.

Info Ringkas SayaTanya Saya

Azhani Ishak

Unit Manager.

Office
Prudential BSN Takaful
Level 2, No. 39,
Jalan Media Niaga 5,
Rampai Business Park,
Kuala Lumpur.

Service Area
Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan.

Maklumat diperlukan untuk ruang bertanda *.

Jika anda mahu saya hubungi anda terus melalui telefon; sila nyatakan no telefon anda dibawah.

Dimanakah persamaan dan perbezaan antara insurance dan takaful? Atau kedua-duanya hanya berbeza dari segi nama sahaja?

Kupasan ringkas dan padat dirumuskan dalam bahasa mudah difahami berdasarkan Artikel Akademik bertajuk “Islamic Takaful: Business Models, Shariah Concerns, and Proposed Solutions” oleh Abdul Rahim Abdul Wahab, Mervyn K. Lewis, M. Kabir Hassan.

Konsep umum
Persamaan antara insurance dan takaful.

Melindungi anda dari perkara yang tidak pasti.

Insurance dan takaful melindungi anda dari risiko iaitu perkara yang anda tidak pasti ianya akan berlaku. Sebagai contoh anda melindungi kereta anda dari kemalangan tetapi apabila tempoh polisi anda tamat, kemalangan tidak berlaku. Namun anda masih lagi mendapatkan perlindungan untuk kereta anda kerana keberangkalian kemalangan akan berlaku masih lagi ada.

Membayar anda pampasan bila risiko BETUL-BETUL TERJADI.

Sekiranya risiko yang anda cuba elakkan berlaku, anda akan menerima pampasan seperti yang telah dijanjikan oleh syarikat insurance dan takaful.

Wang anda dilaburkan.

Kesemua plan insurance atau takaful mempunyai elemen pelaburan samada anda sedar atau tidak. Wang yang anda bayar akan dilaburkan.

Jadi insurance dan takaful adalah sama bukan? Yang berbeza hanya pada nama?

Tidak. Insurance dan takaful bukan hanya sekadar berbeza nama. Dalam menerangkan perbezaan anda akan diperkenalkan kepada konsep Gharar (unsur tidak pasti) dan Maysir (perjudian) serta Riba.

Bila dan Berapa?
Unsur Gharar dalam membayar pampasan.

Gharar secara umumnya merujuk kepada sesuatu yang tidak pasti. Apabila anda miliki polisi insurance atau takaful, seperti dinyatakan diatas, anda melindungi diri anda dan keluarga dari risiko; iaitu sesuatu yang tidak pasti akan berlaku.

Sebagai contoh, anda miliki insurance nyawa yang akan membayar pampasan apabila berlakunya kematian. Namun anda tidak tahu bila anda akan mati. Oleh itu, tarikh pembayaran pampasan itu jadi tidak pasti (mungkin setahun, 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi).

Apabila tarikh untuk membayar pampasan jadi tidak pasti, maka jumlah pampasan yang anda terima juga menjadi tidak pasti (kerana jumlah pampasan akan berkait dengan tempoh anda masih lagi dalam perlindungan. Semakin tinggi tempohnya, semakin besar jumlah pampasan).

Menurut Islam, disebabkan unsur tidak pasti ini, kontrak yang dimeterai oleh anda dan syarikat insurance tidak dianggap sebagai “persetujuan-yang-dibuat-bersama”, satu unsur yang amat dipentingkan dalam Islam. Ini kerana sebagai pemilik polisi, anda tidak tahu dengan jelas bila dan berapa jumlah pampasan yang anda akan terima. Mana mungkin anda dapat membuat persetujuan bersama tanpa maklumat yang lengkap.

Tapi, bukankah takaful juga melindungi kita dari risiko iaitu sesuatu yang tidak pasti? Oleh itu mengapa takaful tidak dianggap mempunyai unsur gharar?

Takaful juga mempunyai unsur Gharar tetapi ia diuruskan mengikut landasan Islam. Dibawah diterangkan secara ringkas cara takaful menangani unsur gharar dan mengapa insurance tidak dianggap menangani gharar mengikut shariah. Anda juga akan diperkenalkan kepada konsep Tabarru’.

Risiko sama perlu dikongsi.

Untuk insurance, apabila anda miliki perlindungan, anda dianggap membeli janji atau istilah yang lebih anda kenali ialah insurance (Insurance itu dari segi definasi ialah janji untuk membayar pampasan apabila risiko betul-betul berlaku).

Oleh kerana anda telah membeli, wang yang anda bayar adalah milik penuh syarikat insurance. Disebabkan ini, terdapat perbezaan motif atau niat antara anda dan syarikat insurance. Anda berniat atau mempunyai motif untuk melindungi diri dari risiko keluarga anda hilang punca pendapatan. Manakala syarikat insurance pula mempunyai niat atau motif melindungi syarikat dari risko perniagaan seperti nilai premium tidak mencukupi untuk menampung kos atau pelaburan tidak menjadi dan seumpamanya. Oleh itu, tiada perkongsian risiko kerana masing-masing melindungi risiko yang berbeza.

Menurut pandangan Islam, perlindungan semestinya dilakukan mengikut konsep perkongsian bersama. Maksudnya, risiko yang ingin dilindungi itu dikongsi oleh mereka yang mempunyai risiko yang sama.

 

Perkongsian dana untuk menampung risiko.

Konsep perkongsian juga bermaksud mereka yang mempunyai risiko yang sama akan mengumpulkan sejumlah wang dan wang ini akan digunakan sebagai pampasan kepada mereka yang ditimpa risiko. Syarikat takaful pula dilantik sebagai pengurus (Bayangkan betapa susahnya untuk mendapatkan orang ramai berkumpul wang dan risiko tanpa seorang pengurus). Inilah konsep Tabarru’.

Tabarru (Berkongsi risiko dan dana).

Melalui tabarru, risiko dikongsi oleh mereka yang mempunyai risiko yang sama (maksudnya anda dan lain yang juga ingin melindungi keluarga dari risiko hilang pendapatan apabila meninggal dunia). Begitu juga wang yang terkumpul. Perkongsian risiko serta wang terkumpul inilah yang menjadikan unsur gharar dalam takaful dibenarkan. Wang terkumpul pula tidak menjadi milik syarikat takaful.

Maysir.
Unsur perjudian dalam insurance.

Berbanding dengan insurance, seperti diterangkan, risiko anda dan syarikat insurance berbeza jadi tiada perkongsian risiko. Urusniaga antara anda dan syarikat insurance dianggap sebagai urusan jual beli janji iatu janji untuk membayar pampasan kepada anda dan samada risiko berlaku atau tidak wang itu sepenuhnya menjadi milik syarikat insurance. Situasi ini menimbulkan 1 lagi unsur yang dilarang shariah muncul dalam urusniaga insurance; unsur judi (pada yang memiliki insurance pada waktu ini diharap bertenang…dan melihat dahulu penjelasan seterusnya).

Apabila membeli insurance anda mengandaikan risiko anda akan berlaku. Maksudnya ada kemungkinan anda menerima pampasan yang cukup untuk tampung semula semua premium yang dibayar sebelum & sara keluarga anda. Bagi syarikat insurance pula, samada risiko anda berlaku atau tidak, wang yang anda bayar sudah dimiliki oleh syarikat insurance. Sebab itulah insurance dikatakan mempunyai persamaan dengan perjudian kerana ada pihak yang menanggung rugi manakala pihak lain dijamin keuntungannya.

Bagi takaful, unsur perjudian itu tiada disebabkan oleh perkongsian risiko dan wang yang dikumpulkan. Maksudnya sama-sama akan menanggung “rugi” atau untung (maksudnya wang pampasan telah tersedia jika risiko berlaku. Sama-sama untung bukan bermaksud semuanya akan menerima wang pampasan; tapi sebaliknya semuanya sudah bersama saling melindungi).

Riba dalam pelaburan.

Kesemua polisi insurance atau takaful mempunyai unsur-unsur pelaburan. Wang yang diterima akan dilaburkan. Islam melarang sekeras-kerasnya Riba menyebabkan pilihan insrumen pelaburan syarikat takaful terhad hanya kepada yang patuh shariah sahaja. Manakala insurance, tiada sebarang halangan untuk melabur termasuk instrumen berunsur riba.

Rumusan.

Insurance dan takaful sama-sama melindungi anda dari unsur yang tidak pasti iaitu risiko juga dikenali sebagai gharar. Namun, takaful menguruskan gharar supaya patuh syariah melalui tabarru iaitu konsep perkongsian risiko dan dana oleh mereka yang mempunyai risiko yang sama. Hak milik dana kekal pada peserta takaful. Tanpa Tabarru’ urusniaga menjadi jual beli janji antara dua pihak yang mempunyai risiko berbeza (anda vs syarikat insurance). Janji untuk membayar pampasan mungkin berlaku atau tidak dimasa hadapan dan wang berbayar atau premium milik penuh syarikat insurance. Situasi ini turut disamakan dengan unsur perjudian atau maysir yang dilarang oleh Islam.

Tabarru menghapuskan unsur perjudian kerana peserta takaful sama-sama menangung risiko antara satu sama lain.

Melalui takaful anda juga lebih yakin dilindungi dari risiko tanpa sebarang unsur riba kerana syarikat takaful dihadkan untuk melabur dalam instrument patuh syariah sahaja.

Benarkah takaful berbeza dengan insurance?

Ya. Takaful dan insurance memang benar-benar berbeza.

(Ruangan ini telah dikunjungi sebanyak 314 kali)
(Ruangan ini telah dikunjungi sebanyak 19 kali)